diskuzní fórum k dílu Jána Maliarika
objednávka vydaných tytulů
home    |    napsat email    |   objednávka

Aktuality


Sváteční poděkování a přání

2014-12-30
Sváteční poděkování a přáníDěkujeme všem přátelům, spolupracovníkům a příznivcům, speciálně panu faráři Dankovi a všem farníkům Evangelické církve a.v. z Veľých Levár, za letošní spolupráci a přejeme všem  krásné a požehnané svátky vánoční. Do nového roku 2015 s přáním zdraví ...

Návštěva Veľkých Levár v listopadu 2014

2014-12-30
Návštěva Veľkých Levár v listopadu 2014
V neděli 2. listopadu jsme tradičně navštívili bohoslužbu v evangelickém a.v. chrámu ve Veľkých Levároch, abychom uctili 145. výročí narození Jána Maliarika a památku zesnulých, především jeho blízkých spolupracovníků a žáků.
Otmar Widhalm 120 výr...

Pozvánka na letní kino k promítání filmu o Janu Maliarikovi

2014-07-17
Pozvánka na letní kino k promítání filmu o Janu Maliarikovi
Rádi uveřejňujeme pozvánku Evangelického církevního sboru z Veľkých Levár a připojujeme se k srdečnému pozvání: 

Evanjelický cirkevný zbor Veľké Leváre Vás pozýva na letné kino - premietanie o Jánovi Maliarikovi film "Prekliaty služobník l...

Velikonoční návštěva Veľkých Levár

2014-04-21
Velikonoční návštěva Veľkých Levár
V sobotu 19. 4. jsme tradičně navštívili velikonoční bohoslužby v Evangelickém a.v. chrámu. Z této velikonoční návštěvy Veľkých Levár uveřejňujeme náš pozdrav a promluvu k veľkolevárským farníkům:

Vážený bratře faráři, milí velkolevárští f...

Přání do Nového roku 2014

2014-01-02
Přání do Nového roku 2014Přejeme všem našim přátelům, příznivcům i těm, kteří třeba jen ze zvědavosti zavítají na naše webové stránky, pevné zdraví, životní radost a vnitřní klid v nadcházejícím roce 2014.

Jménem Společnosti Jána Maliarika
Otmar Doleža ml.
předseda
...

Uctění památky zesnulých ve Veľkých Levárech

2013-11-04
Uctění památky zesnulých ve Veľkých LevárechVzpomínku na zesnulé jsme přijeli uctíti na zdejší evangelický hřbitov. V neděli 3. listopadu jsme opět zavítali na pietní Služby Boží a vzpomenuli na všechny, kteří nás předešli do oblastí mimo náš viditelný svět. Především jsme uctili památku Mistr...

Vzopomínka na Ing. Otmara Doležala ve Veľkých Levárech

2013-10-01
Vzopomínka na Ing. Otmara Doležala ve Veľkých LevárechK výročí nedožitých narozenin 93 narozenin Ing. Otmara Doležala jsme navštívili bohoslužbu v Evangelickém a.v. chrámu ve Veľkých Levárech 29. září 2013. Duchovní vzpomínkou jsme uctili památku zakladatele a dlouholetého předsedy Společnosti Jána Mali...

Výroční návštěva Veľkých Levár

2013-08-04
Výroční návštěva Veľkých LevárTak jako každý rok, i letos jsme navštívili Veľké Leváre při tradičním duchovním setkání k 67. výročí odchodu Jána Maliarika a 5 let výročí úmrtí Ing. Otmara Doležala. V neděli 4. 8. byla touto vzpomínkou nasycena atmosféra zdejší bohoslužby i násled...

Velikonoční návštěva Veľkých Levár

2013-04-28
Velikonoční návštěva Veľkých LevárVe čtvrtek jsme 28. 4. jsme navštívili slavnostní velikonoční bohoslužbu v Evangelickém a.v. kostele ve Veľkých Levárech. Při této příležitosti i při pietní vzpomínce na hřbitově jsme vzpomněli duchovního odkazu kněze Jána Maliarika i památky Ing. Ot...

Srdečné blahopřání k sňatku

2013-01-05
Srdečné blahopřání k sňatkuV sobotu 5. ledna 2013 vstoupili do svazku manželského pan farář veľkolevárského sboru Evangelické a.v. církve Radoslav Danko a paní Magda. 
Ze srdce jim přejeme lásku, štěstí a hojnost Božího požehnání.
...

Přejeme Vám pokojné Vánoce a šťastný nový rok 2013

2012-12-18
Přejeme Vám pokojné Vánoce a šťastný nový rok 2013Milí přátelé,
přijměte za naši společnost přání pokojného, radostného a požehnaného prožití svátků vánočních a šťastné vkročení do nového roku. Kéž je Vám pro nový rok, možná právě ve vztahu ke všem náročným světovým událostem doby, třeba i tato myšl...

Nová galerie fotografií

2012-11-23
Nová galerie fotografiíPro potěchu oka a duše pohlédněte na krásnou výzdobu, která nás uvítala ve veľkolevárském kostele na svátek Dušiček. 

...

Vzpomínkové setkání ve Veľkých Levároch

2012-11-06
Vzpomínkové setkání ve Veľkých Levároch

V neděli 4. listopadu 2012 jsme v duchu tradice opět navštívili Veľké Leváre, naši spřízněnou Evangelickou a.v. farní obec. Před účastí na bohosužbě vedly naše kroky na starý evangelický hřbitov, kde jsme tichou vzpomínkou uctili památku Jána Mali...

Smuteční oznámení

2012-11-03
Smuteční oznámeníSpolečnost Jána Maliarika spolu s pozůstalou rodinou se zármutkem oznamuje, že ve čtvrtek 1. listopadu 2012 v dopoledních hodinách prošla branou smrti z časnosti do věčnosti

paní Doc. RNDr. Eliška MORAVUSOVá, CSc.

Paní Eliška (nar. 1924) by...

Zpráva a poděkování z nedělního setkání ve Veľkých Levárech

2012-07-17
Zpráva a poděkování z nedělního setkání ve Veľkých Levárech
V neděli 15. 7. 2012 se ve Veľkých Levárech uskutečnilo slavnostní duchovní setkání k uctění památky Jána Maliarika a Ing. Otmara Doležala. 

Dopolední služby Boží v evangelickém a.v. chrámu se nesly v duchu vzpomínky na zdejšího pana faráře a ...

Pozvánka do Veľkých Levár

2012-07-06
Pozvánka do Veľkých Levár
Evangelická a.v. církev Veľké Leváre a Společnost Jána Maliarika v Brně Vás zve na 

Slavnostní duchovní setkání 

při příležitosti 66. výročí odchodu Jána Maliarika 
a 4. výročí odchodu Ing. Otmara Doležala

15. července/júla 2012

Program:...

Vzpomínka na Ing. Otmara Doležala

2012-06-26
Vzpomínka na Ing. Otmara Doležala13. června 2012 je tomu přesně 4 roky, co odešel z tohoto světa zakladatel Společnosti Jána Maliarika Ing. Otmar Doležal. V tento den se také setkala rada SJM k pietní vzpomínce na tohoto velkého muže, aby vyjádřila úctu a dík za Jeho zásadní životní...

Návštěva Veľkých Levár na Květnou neděli

2012-04-13
Návštěva Veľkých Levár na Květnou neděliV předvelikonoční neděli 8.4. jsme navštívili slavnostní Služby Boží v evangelickém a.v. chrámu ve Veľkých Levároch. Duchovnímu rozjímání předcházela návštěva hřbitova se vzpomínkou a modlitbou u hrobu Jána Maliarika a jeho maminky, kde je také pomní...

Dakšův Chvalozpěv

2011-12-28
Dakšův ChvalozpěvPro všechny zájemce o tradiční duchovní setkání na konci roku oznamujeme, že se bude konat dle původní Janem Maliarikem určené doby 31. prosince 2011 v 10 hod. v Brně na Mojmírově nám. 4. Pro další informace prosím kontaktujte jednatele Romana Veverk...

Posolstvo proroka Iziaša v diele Jána Maliarika

2011-11-01
Posolstvo proroka Iziaša v diele Jána Maliarika
Evanjelická a.v. cirkev Veľké Leváre a Spoločnost Jána Maliarika Brno
Vás srdečne pozýva na nedeľné  duchovné stretnutie na tému

"Posolstvo proroka Iziaša v diele Jána Maliarika", 

ktoré sa bude konať dňa ...

Vzpomínka na Jána Maliarika a Ing. Otmara Doležala

2011-07-12
Vzpomínka na Jána Maliarika a Ing. Otmara Doležala10. července 2011, v krásnou, prosluněnou neděli, se konaly ve velkolevárském evangelickém a.v. chrámu slavnostní služby boží na památku odchodu dvou duchovních osobností spojených bytostně s Veľkými Levárami i Brnem. 

14. července si připomínáme ...

Překrásné prožití Velikonočních svátků

2011-04-21
Překrásné prožití Velikonočních svátků Jménem Společnosti Jána Maliarika přejeme všem pokojné a radostné prožití svátků velikonočních. Nechť Vás provází touto požehnanou dobou co nejhlubší duchovní prožitky a srdečná radost ze vzkříšení......

Společnost Jána Maliarika má 10 let

2011-02-28
Společnost Jána Maliarika má 10 letNa konci února, přesně 28. 2. 2001, byla oficiálně (jako občanské sdružení na MV ČR) zaregistrována Společnost Jána Maliarika. Jejímu zrodu předcházela dlouholetá obětavá práce Ing. Otmara Doležala, který pak v roce 2000 společně se svými nejbližšími...

95 let od vystoupení Jána Maliarika proti I. světové válce

2011-02-15
95 let od vystoupení Jána Maliarika proti I. světové válce
"Keď zúrenie vojny nechcelo a nechcelo prestat a keď som sa dozvedel o ukrutnostiach a zverstvách vo vojne páchaných a o hroznom utrpení vojakov a o mrzákoch a o pustošeniach a keď som vycítil, aký asi osud čaká slovanské národy, hlavně menšie: rozho...

Požehnané svátky

2010-12-27
Požehnané svátkyVše dobré v období svátků vánočních a pokojný rok 2011 Vám ze srdce přejeme ze Společnosti Jána Malirika v Brně... 

 

Donna LEWIS zazpívá ve Veľkých Levároch

2010-11-17
Donna LEWIS zazpívá ve Veľkých LevárochV rámci spolupráce naší společnosti s Evangelickou a.v. církví z Veľkých Levár a agenturou Solis Art se 28. 11. 2010 uskuteční vzácná událost v dění veľkolevárské evangelické farnosti.

1. adventní neděli obohatí svým zpěvem slavnostní služby Bož...

141. výročí od Mistrova narození

2010-11-07
141. výročí od Mistrova narozeníPrávě dnes, 7. listopadu 2010, vzpomínáme 141. výročí narození Mistra Jána Maliarika... 

O Jánu Maliarikovi v nové odborné knize

2010-11-01
O Jánu Maliarikovi v nové odborné knizePotěšujícím zjištěním pro nás je, že se o Jánu Maliarikovi píše v nové anglicky publikované knize "Subcultures and new religious movements in Russia and East-Central Europe", která vyšla v roce 2009 u prestižního švýcarského nakladatelství Peter Lang...

Vzpomínka na zesnulé ve Veľkých Levároch

2010-11-01
Vzpomínka na zesnulé ve Veľkých LevárochNa slavnostní Bohoslužbě v chrámu Páně ve Veľkých Levárech v neděli 31. 10. 2010 jsme společně vzpomněli památky našich drahých zesnulých. Svíci, jako symbol věčného života, jsme pak zapálili na společném hrobě Jána Maliarika, Jeho drahé maminky, Otm...

Bohoslužba ke vzpomínce na Ing. Otmara Doležala

2010-09-16
Bohoslužba ke vzpomínce na Ing. Otmara DoležalaV neděli 26. 9. 2010 uplyne právě 90 let od chvíle, kdy se narodil velký brněnský duchovní organizátor, filosof, učitel, spisovatel, vydavatel, přímý spolupracovník a žák Jána Maliarika, zakladatel Společnosti Jána Maliarika Ing. Otmar Doležal.  ...

Vzpomínka na Milana Friedla

2010-08-18
Vzpomínka na Milana Friedla
Mistři svého oboru, Stěpán RAKAlfréd STREJČEK a další budou v neděli 12. září v Brně v Křišťálovém sále Staré radnice vzpomínat na svého přítele, významného českého kulturního organizátora, režiséra, moderátora, zakladatele a dlouholetého ředitele ...

Bohoslužebné setkání k památce Ing. Otmara Doležala

2010-06-05
Bohoslužebné setkání k památce Ing. Otmara Doležala13. června 2010 tomu jsou přesně 2 roky, co nás opustil Ing. Otmar Doležal, dlouholetý a neúnavný opatrovatel, vydavatel a pokračovatel duchovního díla Mistra Jána Maliarika.

Přesně na  tento den připadne neděle, kdy si uctíme Jeho památku při S...

Velikonoční přání

2010-04-04
Velikonoční přáníSrdečně všem přejeme pokojné a radostné prožití svátků velikonočních. Tak, jako jejich pravá podstata tkví v poselství vzkříšeného Pána Krista, zobrazeného také na oltáři evangelického a.v. chrámu ve Veľkých Levárech, i my Vám přejeme co nejhlubší Va...

Ján Maliarik a esperanto

2010-02-22
Ján Maliarik a esperantoDoporučujeme článek uveřejněný 13.2.2010 na portále SME.sk. jedná se o rozhovor s Petrem Balážem, který mj. hovořil i na konferenci XIII. Sympozia Jána Maliarika konaném loni ve Veľkých Levároch.

celý článek zde: odkaz
 

...

STV vysílá film o Jánu Maliarikovi

2010-02-21
STV vysílá film o Jánu Maliarikovi
V pondělí 22. 2. 2010 ve 22 hod. na programu STV 2 bude odvysílán televizní film "Prekliaty služobník lásky" o dramatickém osudě slovenského evangelického kněze, filozofa a humanisty Jána Maliarika z Veľkých Levár 

Príbeh televízneho f...

Rekonstrukce sídla SJM a archivu pokračuje

2010-01-16
Rekonstrukce sídla SJM a archivu pokračujeV lednu se opět naplno rozjely všechny práce na dokončení stávající rekonstrukce v sídle SJM. Nyní dokončujeme třídění a archivaci materiálů rozsáhlé knihovny, aby byly prostory připraveny pro další drobnější stavební rekonstrukce. Po ní bude následo...

Pokojné Vánoce a vše dobré v roce 2010

2009-12-24
Pokojné Vánoce a vše dobré v roce 2010přeje Společnost Jána Maliarika

Na okraj XIII. Sympozia Jána Maliarika

2009-12-02
Na okraj XIII. Sympozia Jána Maliarika

Když v nedělní poledne 8. listopadu letošního roku stála skupinka několika desítek Slováků a Moravanů na starém evangelickém hřbitově ve Veľkých Levárech u hrobu velkého humanistického myslitele Jána Maliarika a jeho nejbližších spolupracovníků, je...

Zpráva o konání XIII. Sympozia Jána Maliarika

2009-12-01
Zpráva o konání XIII. Sympozia Jána Maliarika

Druhou listopadovou neděli roku 2009, právě na den narozenin Mistra Jána Maliarika se uskutečnilo další v řadě tradičních sympozií o Jeho díle a odkazu. Zakladatelem této tradice byl dlouholetý propagátor mistrova díla, Jeho nejbližší žák a zároveň...

Zemřel Milan Friedl

2009-11-12
Zemřel Milan Friedl

S hlubokým zármutkem v srdci oznamujeme všem, že naše řady opustil dlouholetý člen Společnosti Jána Maliarika, vynikající režisér, scénárista, nakladatel, umělecký ředitel, recitátor a především dobrý člověk pan Milan Friedl.
      ...

XIII. Sympozium Jána Maliarika

2009-10-17
XIII. Sympozium Jána Maliarika

Srdečně Vás zveme na obnovené tradiční setkání všech žáků, příznivců, studentů a zájemců o velkolepé duchovní a humanistické dílo kněze Jána Maliarika. 8. 11. 2009 se na Vás těšíme ve Veľkých Le...

Připravujeme Sympozium Jána Maliarika

2009-10-01
Připravujeme Sympozium Jána Maliarika

V letošním roce uplyne 140 let od narození Jána Malarika, duchovního myslitele a filosofa světového významu, který ještě ani v našich zemích nebyl plně rehabilitován a jehož dílo stále čeká na všeobecné pochopení, uznání a realizaci.

...

Kázání ThMgr. Pavla Gabriše

2009-07-01
Kázání ThMgr. Pavla Gabriše

Předneseno 14. 6. 2009 v chrámu Páně Evangelické a.v. církve Veľké Leváre při slavnostních Službách Božích

1 Plesajte v Hospodinovi,  spravodliví,
    úprimným pristane chválospev.
  2 Oslavujte Hospodina citarou,
    ospevujte Ho desa...

Zpráva o slavnostním setkání

2009-06-21
Zpráva o slavnostním setkání

Slavnostní setkání při příležitosti 140. výročí narození Jána Maliarika

a odhalení pamětní desky ing. Otmara Doležala a Otmara Maliarika

 14. června 2009, symbolicky v slunečnou neděli, se ve Veľkých Levárech uskutečnila významná sla...

O Jánu Maliarikovi budou opět vysílat i slovenské rozhlasové stanice

2009-06-08
O Jánu Maliarikovi budou opět vysílat i slovenské rozhlasové stanice

Velmi doporučujeme k poslechu pořad Cesty, který se bude dotýkat přímo avizovaného slavnostního setkání v neděli 14. 6. 2009 vo Veľkých Levároch při příležitosti 140. výročí narození Jána Maliarika a odhalení pamětní desky ing. Otmara Doležala a ...

Slavnostní setkání v neděli 14. 6. ve Veľkých Levároch

2009-06-03
Slavnostní setkání v neděli 14. 6. ve Veľkých Levároch

Společnost Jána Maliarika a Evangelická církev a.v. Veľké Leváre Vás srdečně zvou na Slavnostní setkání v neděli 14. 6. 2009 při příležitosti 140. výročí narození Jána Maliarika a odhalení pamětní desky ing. Otmara Doležala a Otmara Maliarika.

S...

Rekonstrukce sídla SJM

2009-06-03
Rekonstrukce sídla SJM
V současné době pracujeme na technické rekonstrukci prostor sídla SJM. Probíhají stavební práce a vnitřní úpravy pro vytvoření adekvátního a vybaveného zázemí vhodného pro další činnost a veřejné využití. 
Souběžně se nám daří pokračovat v evide...

Stránky jsou právě v úpravě

2009-04-29
Stále probíhá příprava materiálů v sídle SJM pro naplňování těchto webových stránek texty, fotografiemi a dalšími dokumenty. Brzy se nám podaří podat zde všechny důležité informace, které dále budeme rozvíjet a doplňovat. Děkujeme za strpení....

Vítáme Vás

2009-01-28
Vítáme VásMilí přátelé, právě spouštíme novou verzi webové prezentace naší společnosti. Najdete zde vše podstatné o naší činnosti o obsahu díla, jehož zachováním a rozvojem se zabýváme a samozřejmě aktuální pozvánky na veřejné programy a akce.

Zajímavou bude...


© 2009 Společnost Jána Maliarika   |   webmaster: Indeart s.r.o.