diskuzní fórum k dílu Jána Maliarika
objednávka vydaných tytulů
home    |    napsat email    |   objednávka

Návštěva Veľkých Levár v listopadu 2014

Návštěva Veľkých Levár v listopadu 2014
zvětšit
V neděli 2. listopadu jsme tradičně navštívili bohoslužbu v evangelickém a.v. chrámu ve Veľkých Levároch, abychom uctili 145. výročí narození Jána Maliarika a památku zesnulých, především jeho blízkých spolupracovníků a žáků.
Otmar Widhalm 120 výročí narození a 30 výročí úmrtí,
Eliška Moravusová 1.11. 2 roky úmrtí 90 vyročí narození.

Text, přednesený při slavnostní bohoslužbě:
Vážený bratře faráři, milí velkolevárští farníci a přátelé!
Opět jsme za vámi přejeli z Brna, abychom v tomto společenství mohli uctít památku našich zesnulých. Především památku toho, kdo zde, na tomto místě, počátkem minulého století působil mezi vašimi předky jako „Slova Božího kazatel“.
V roce 1914 tedy právě před 100 lety byl Ján Maliarik svého kněžského úřadu zbaven. Bylo to v úzké souvislosti s jeho neohroženým bojem v počátcích světové války, kdy píše a rozesílá na všechny strany svá memoranda, v nichž vyzývá k zastavení bojů, složení zbraní a zahájení mírových jednání.
Byl policejně sledován, opakovaně vyslýchán a rakousko­uherskými úřady označen nejprve jako nebezpečný pansláv a pacifista, později byl zdiskreditován jako choromyslný: “Trpí halucinační formou paranoie. I když je v současnosti klidný, záchvaty se mohou náhle a neočekávaně dostavit... jeho nemoc je nevyléčitelná.“
Maliarik má „utkvělou představu reformátorskou, v době války státu nebezpečnou“. 
Váš tehdejší duchovní správce je tedy úředně prohlášen za blázna aby skuteční šílenci mohli nerušeně hnát národy na válečná jatka. I když od zmíněných událostí uplynulo již celé století, odkaz Maliarikova zápasu trvá dál. Stále stejné síly nenávisti a egoismu, stále stejné snahy ovládnout a zotročit své bližní se projevují i v dnešním světě. A to nemusíme zaměřovat svou pozornost na hrůzné projevy náboženského fanatismu někde v Africe nebo na blízkém či středním Východě.
Stačí přejet vaší východní hranicí a ocitnou se v donedávna nepředstavitelné situaci, kdy dva bratrské slovanské národy nejsou schopny řešit své vztahy jinak než zbraněmi. Maliarikovo srdce by hořce zaplakalo. 
Myslím, že nemůžeme dnes lépe uctít památku tohoto velkého syna slovanského národa než modlitbou za mír, a to nejenom ve světě, ale především v našich srdcích.


Z p ě t


© 2009 Společnost Jána Maliarika   |   webmaster: Indeart s.r.o.