diskuzní fórum k dílu Jána Maliarika
objednávka vydaných tytulů
home    |    napsat email    |   objednávka

Pozvánka na letní kino k promítání filmu o Janu Maliarikovi

Pozvánka na letní kino k promítání filmu o Janu Maliarikovi
zvětšit
Rádi uveřejňujeme pozvánku Evangelického církevního sboru z Veľkých Levár a připojujeme se k srdečnému pozvání: 

Evanjelický cirkevný zbor Veľké Leváre Vás pozýva na letné kino - premietanie o Jánovi Maliarikovi film "Prekliaty služobník lásky"

Nedeľa 20. 7. 2014 o 19 h. v našom zborovom centre pod prístreškom.

V rámci stretnutia vystúpia aj herci filmu Matej Landl a iní. Všetci záujemcovia sú srdečne pozvaní.


"Prekliaty služobník lásky"

Príbeh televízneho filmu Prekliaty služobník lásky sa viaže na obdobie prvej svetovej vojny, kedy sa všetkými prostriedkami heroicky usiloval presadiť mierové riešenie akýchkoľvek konfliktov. Všade ho pokladali za nepohodlného buriča, ktorého bolo najlepšie ignorovať. Nevypočutý kňaz sa preto zákonite rozhodne pre zúfalý čin, počas predstavenia Wagnerovej opery v Prahe vystúpi na javisko Národného divadla a osloví publikum s výzvou, v protivojnovom úsilí. Zatknú ho, obvinia z vlastizrady, zbavia výkonu kňazského povolania a odsúdia na smrť zastrelením. Maliarik je pripravený za svoje ideály umrieť, no vplyvní priatelia spomedzi významných kultúrnych osobností zaintervenujú na patričných miestach a poprava sa nekoná. 

účinkujú: Stano Dančiak, Matej Landl, Michal Michel, Marián Slovák, Táňa Kulíšková, 
Vladimír Jedľovský a ďalší.
Z p ě t


© 2009 Společnost Jána Maliarika   |   webmaster: Indeart s.r.o.