diskuzní fórum k dílu Jána Maliarika
objednávka vydaných tytulů
home    |    napsat email    |   objednávka

Velikonoční návštěva Veľkých Levár

Velikonoční návštěva Veľkých Levár
zvětšit
V sobotu 19. 4. jsme tradičně navštívili velikonoční bohoslužby v Evangelickém a.v. chrámu. Z této velikonoční návštěvy Veľkých Levár uveřejňujeme náš pozdrav a promluvu k veľkolevárským farníkům:

Vážený bratře faráři, milí velkolevárští farníci a přátelé,

opět jsme za vámi přijeli z našeho rodného města Brna, abychom společně prožili liturgii Bílé soboty, která je vigilií slavnosti Zmrtvýchvstání Páně. Blíží se „velká noc“, kdy náš Pán, Ježíš Kristus, slavně zvítězil nad Smrtí a tak dovršil naši Spásu.
Po celém světě se scházejí křesťané – v původním významu slova: kristovci -, aby vyznali svou víru a přijali do svého společenství pokřtěné katechumeny.
Být křesťanem to je následovat v každodenním životě našeho Pána, v mnoha zemích dnešního dnešního světa to znamená být pronásledován, být zbaven domova i majetku, být vězněn, mučen a často i popraven.
Dle statistik bylo v posledních letech umučeno více křesťanů než za vlády neblaze proslulých římských císařů v prvních třech stoletích. Proč toto připomínám? Počátkem minulého století promlouval zde k vašim předkům „kazatel Božího Slova“ Ján Malarik. Neustále vyzýval ke změně smýšlení a následně konání.
Byla mu bytostně cizí jakákoliv náboženská, národnostní, rasová nebo sociální nesnášenlivost. Jasnozřivě viděl a ve svých proklamacích popsal, kam lidstvo spěje. Když jsme dnes odpoledne projížděli jižní Moravou a po překročení hraniční řeky stejného jména vaším Záhořím, nebylo snad obce, kde by nebyl památník obětem první světové války. Ano, na prahu letošního léta tomu bude právě 100 let, kdy síly zla a temna zdánlivě triumfovaly. Většina vašich rodin zde ztratila někoho ze svých blízkých.
Ján Maliarik, tehdy muž na vrcholu sil, byl ochoten obětovat svůj život, když vyhlásil válku válce. Jen díky mimořádné Boží ochraně následnou perzekucí přežil. Po jeho boku na zdejším starém evangelickém hřbitově odpočívá můj děd Otmar, který jako mladík prožíval po 4 roky hrůzy „zákopové války“. Zde si uvědomil, že bojujícím vojskům velí na obou stranách fronty muži, považující se za křesťany, tedy kristovce, a toto otřesné poznání vedlo u něho k hlubokému vnitřnímu obrácení.
Nezapomeňme proto začátkem letošního listopadu (novembra) uctít památku – 145. výročí narození – vašeho někdejšího duchovního pastýře Jána Malarika i jeho dvou nejbližších spolupracovníků, kteří zde spolu s ním očekávají své vzkříšení.
Jménem společnosti Jána Malarika přeji vám všem, bratři a sestry v Kristu, skutečné duchovní prožití letošních Velikonoc a těšíme se na další shledání.

Otmar Doležal ml.
Z p ě t


© 2009 Společnost Jána Maliarika   |   webmaster: Indeart s.r.o.