diskuzní fórum k dílu Jána Maliarika
objednávka vydaných tytulů
home    |    napsat email    |   objednávka

Vzpomínkové setkání ve Veľkých Levároch

Vzpomínkové setkání ve Veľkých Levároch
zvětšit

V neděli 4. listopadu 2012 jsme v duchu tradice opět navštívili Veľké Leváre, naši spřízněnou Evangelickou a.v. farní obec. Před účastí na bohosužbě vedly naše kroky na starý evangelický hřbitov, kde jsme tichou vzpomínkou uctili památku Jána Maliarika, jeho maminky, pana Ing. Otmara Doležala, Otmara Maliarika, před několik dny zesnulé paní Dr. Elišky Moravusové a spolu s nimi i všech dobrých duší a spolupracovníků na Mistrově odkazu, kteří nás již předešli do nadzemských sfér.

Dnešní Služby Boží byly zasvěceny památce všech zesnulých. Pan farář Danko ve společné modlitbě vzpomenul památky Jána Maliarika všech našich blízkých, zvláště pak v těchto dnech paní Dr. Moravusové. Kostel byl překrásně a symbolicky vyzdoben na zemi položenými závoji, které jako tříbarevná řeka vedly až k oltáři, kde jako zdroj věčného života, smíření a odpuštění byla studnice vody, Božího Ducha Lásky. Každý pak vložil na památku svých blízkých jeden kámen do řeky, která vedla od prázdoty smutku až po naději věčného života. Za tuto překrásnou výzdobu patří jistě zvláštní poděkování paní Magdě.

Měli jsme tu čest opět pozdravit všechny farníky a popřát jim vše dobré za naši společnost.

Velmi děkujeme paní Magdě také za nádherně připravený vegetariánský oběd a bohaté pohoštění, kterého jsme se zúčastnili na faře. Krásná a družná atmosféra v úzkém kruhu předznamenala plánovanou odpolední debatu o vizích a společných projektech na příští rok.

S panem farářem Dankem jsme pak do pozdějších večerních hodin probírali další rozvoj spolupráce naší společnosti s Veľkolevárskou evangelickou a.v. obcí na zachování a rozvoji Díla Mistra Jána Maliarika. Hlavním bodem v příštím roce, krom tradičních návštěv na výročí a svátky, bude konference na dané téma v červnu 2013. O přípravě konference a dalších aktivitách budeme nadále informovat na našich webových stránkách.

Chceme tedy ještě jednou poděkovat všem z Veľkých Levár, především pak panu faráři Dankovi, paní Magdě a všem z nejužšího kruhu členů evangelické a.v. obce, dovolujeme si říci našim velmi blízkým a vzácným přátelům. Už nyní se těšíme na další návštěvu a setkání.

 

Z p ě t


© 2009 Společnost Jána Maliarika   |   webmaster: Indeart s.r.o.