diskuzní fórum k dílu Jána Maliarika
objednávka vydaných tytulů
home    |    napsat email    |   objednávka

Zpráva a poděkování z nedělního setkání ve Veľkých Levárech

Zpráva a poděkování z nedělního setkání ve Veľkých Levárech
zvětšit
V neděli 15. 7. 2012 se ve Veľkých Levárech uskutečnilo slavnostní duchovní setkání k uctění památky Jána Maliarika a Ing. Otmara Doležala. 

Dopolední služby Boží v evangelickém a.v. chrámu se nesly v duchu vzpomínky na zdejšího pana faráře a jeho oddaného brněnského žáka a zakladatele Jeho společnosti. Bohoslužbu vedl pan farář Radoslav Danko a slavnostní kázání přednesl pan farář Michal Zajden. Součástí bohoslužby byly také autentické vzpomínky Ing. Otmara Doležala, které zazněli díky vzácné audio nahrávce, kterou naše společnost pořídila na sklonku jeho života. Zazněl zde také hlas pana Ladislava Lakomého, taktéž z audio záznamu, který, shodou okolností také před svým odchodem z tohoto světa, natočil I. a II. biblický žalm. V závěrečném pozdravu vystoupil Otmar Doležal ml., který jménem Společnosti Jána Maliarika všechny pozdravil a poděkoval.

Po společném obědě se účastníci odebrali na zdejší starý evangelický hřbitov, aby modlitbou vzpomněli na Jána Maliarika a Ing. Otmara Doležala u místa, kde jsou uloženy jejich ostatky. Duchovní služby se zde ujali pan farář Radoslav Danko a Michal Zajden a zazněli zde verše Milana Krausa v podání paní učitelky Nadi Tučkové. 

Jménem Společnosti Jána Maliarika z Brna chceme všem, kteří se jakkoli podíleli na realizaci těchto vzácných chvil ať již duchovně, přípravou, účastí, nebo třeba vytvořením zázemí a lahodným občerstvením, všem chceme ze srdce poděkovat a říci, že si jejich pomoci nesmírně vážíme. Děkujeme všem a těšíme se na další společné setkání v duchu živého odkazu Jána Maliarika. 
Z p ě t


© 2009 Společnost Jána Maliarika   |   webmaster: Indeart s.r.o.