diskuzní fórum k dílu Jána Maliarika
objednávka vydaných tytulů
home    |    napsat email    |   objednávka

Posolstvo proroka Iziaša v diele Jána Maliarika

Posolstvo proroka Iziaša v diele Jána Maliarika
zvětšit
Evanjelická a.v. cirkev Veľké Leváre a Spoločnost Jána Maliarika Brno
Vás srdečne pozýva na nedeľné  duchovné stretnutie na tému

"Posolstvo proroka Iziaša v diele Jána Maliarika", 

ktoré sa bude konať dňa 

20. 11. 2011 ve Veľkých Levároch

Program:

10.15 slávnostné služby Božie, evanjelický a.v. chrám Veľké Leváre
12.00 slávnostný obed
14.00 popoludňajšia konferencia s prednáškou Prof. ThDr. Igora KIššA, pastoračné centrum ev.a.v. cirkvi
16.00 občerstvenie
17.00 "Mystic land" koncertný projekt skupiny Medicimbal, Evanjelický a.v. chrám Veľké Leváre

Pozn: Záujemcov o spoločný obed prosíme o oznámenie účasti vopred (do piatku 
18.11.) na kontaktnú adresu veľkolevárskej evanjelickej farnosti:
svjetionic@gmail.com, tel.: 00421 911 851 819

Tešíme se na stretnutie...
Z p ě t


© 2009 Společnost Jána Maliarika   |   webmaster: Indeart s.r.o.