diskuzní fórum k dílu Jána Maliarika
objednávka vydaných tytulů
home    |    napsat email    |   objednávka

Bohoslužba ke vzpomínce na Ing. Otmara Doležala

Bohoslužba ke vzpomínce na Ing. Otmara Doležala
zvětšit
V neděli 26. 9. 2010 uplyne právě 90 let od chvíle, kdy se narodil velký brněnský duchovní organizátor, filosof, učitel, spisovatel, vydavatel, přímý spolupracovník a žák Jána Maliarika, zakladatel Společnosti Jána Maliarika Ing. Otmar Doležal

Všechny, kdož jej blíže znali zajisté ovlivnila jeho silná pozitivní energie, kterou se snažil vždy svému okolí předávat ať již formou osobních hovorů a cenných rad, ale také veřejnými přednáškami, vydavatelskou prací, obecně řečeno: obdivuhodnou vytrvalostí a vnitřním zapálením pro práci na duchovním rozvoji společnosti, především formou šíření odkazu Mistra Jána Maliarika.

Při Slavnostních Službách Božích v neděli 26. 9. 2010 od 10:15 hod. vzpomeneme na našeho drahého přítele, bratra Ing. Otmara Doležala.
    
Z p ě t


© 2009 Společnost Jána Maliarika   |   webmaster: Indeart s.r.o.