diskuzní fórum k dílu Jána Maliarika
objednávka vydaných tytulů
home    |    napsat email    |   objednávka

Slavnostní setkání v neděli 14. 6. ve Veľkých Levároch

Slavnostní setkání v neděli 14. 6. ve Veľkých Levároch
zvětšit

Společnost Jána Maliarika a Evangelická církev a.v. Veľké Leváre Vás srdečně zvou na Slavnostní setkání v neděli 14. 6. 2009 při příležitosti 140. výročí narození Jána Maliarika a odhalení pamětní desky ing. Otmara Doležala a Otmara Maliarika.

Slavnostní Bohoslužba začíná v 10.15 v evangelickém chrámě Veľké Leváre a odhalení pamětní desky v 11.30 na evangelickém hřbitově

V hudební části slavností účinkuje mužský pěvecký soubor Dominus z Velkých Pavlovic a děti z Veľkých Levár.

* * *

Tisková zpráva: 

Společnost Jána Maliarika ve spolupráci s Evangelickou církví a.v. Veľké Leváre připravila na neděli 14. 6. 2009 slavnostní setkání u významné duchovní a společenské příležitosti.

V tento den tomu bude právě rok, co z kruhu svých blízkých odešel pan ing. Otmar Doležal (1920-2008), který celý svůj život, tak jako jeho tatínek Otmar Maliarik (1894-1984), zasvětil práci a vydavatelské činnosti na unikátním duchovním a literárním odkazu veľkolevárského evengelického kněze a spisovatele Jána Maliarika (1869-1946). Oba následovníci pana faráře Maliarika patřili mezi jeho nejvýznamnější spolupracovníky. Společně připravovali za doby autorova života jeho rukopisy k publikování a v dobách po jeho odchodu dál pokračovali ve filozofickém a literárním rozvoji jeho odkazu.

Neboť Veľké Leváre byly jejich duchovním zázemím a můžeme říci i druhým domovem, rozhodlo se vedení Společnosti Jána Malirika nechat vybudovat oběma oddaným Maliarikovým následovníkům ve Veľkých Levároch pamětní desku. Symbolicky tak Otmar Maliarik, adoptivní syn Jána Maliarika a v řadě další příslušník této rodinné linie ing. Otmar Doležal, zakladatel Společnosti Jána Maliarika, budou vzpomínáni na místě, kde odpočívá i jejich duchovní Otec.

Slavnostní neděle začne službami Božími v Evangelickém a.v. chrámě ve Veľkých Levároch od 10.15 hod. Bohoslužebné setkání bude doplněno kulturním programem v podání mužského pěveckého souboru Dominus z Velkých Pavlovic a recitací žáků. Vše se ponese ve znamení roku 140. výročí narození Jána Maliarika a bude v úzké suvislosti s následujícím obřadem.

Po skončení bohoslužby se přesunou návštěvníci na evengelický hřbitov, kde v 11.30 pan farář Radoslav Danko obřadně uloží urnu ing. Otmara Doležala a za přítomnosti hostí bude slavnostně odhalena pamětní deska jemu i jeho tatínkovi Otmaru Malirikovi. Zároveň si budou moci návštěvníci prohlídnout nově zrekonstruované náhrobní desky Jána Maliarika a jeho maminky.

Srdečně Vás k této slavnostní přiležitosti do Veľkých Levár jménem Společnosti Jána Maliarika zveme.    

Z p ě t


© 2009 Společnost Jána Maliarika   |   webmaster: Indeart s.r.o.